Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Zbyněk Fojtíček

starosta obce Bystřička

Bydliště: Bystřička

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Kandidaturu do krajského zastupitelstva jsem přijal proto, že se mně nelíbí současná politika Zlínského kraje, a to ve všech oblastech, čili jak na úrovni politické kultury, tak na úrovni jeho strategického rozvoje, administrativní a byrokratické zátěže. Ta sice vychází z jednotlivých ministerstev, ale lze ji ovlivnit i z nižších pater. Díky tomu máme přebujelý a drahý úřad. Ty peníze nám chybí jinde.

Co chci změnit v regionu

Musíme udržet zdravotnickou péči standardních zdravotnických služeb tak, aby její dostupnost byla zajištěna ve všech okresech Zlínského kraje a nemuselo se za těmito službami dojíždět na jedno místo. S tím je rovněž spojeno udržení a vytvoření podmínek zdravotního personálu ve všech nemocnicích, které spravuje Zlínský kraj. Pokračovat a hlavně urychlit musíme projekty výstavby dopravní infrastruktury, aby dopravní spojení zatraktivnilo všechny regiony v kraji v návaznosti na průmysl, zaměstnanost a udržení mladých lidí v kraji. V oblasti životního prostředí musíme do rozpočtu kraje zařadit dotační tituly na podporu udržení vody v krajině a podporu zajištění pitné vody v obcích, které na současnou špatnou situace doplácí.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem 18 let starostou malé obce Bystřička a zkušenosti v komunální politice bych chtěl zúročit i v rámci kraje. Rozumím lidem ve svém okolí a umím jim pomoci.

Profesní CV

Vyučil jsem se chladírenským mechanikem a později jsem si doplnil střední vzdělání s právním zaměřením. Do roku 1999 jsem působil jako správní orgán u Policie ČR, po delimitaci Dopravních inspektorátů jsem pracoval až do jejich zrušení na Okresním úřadu Vsetín, kde jsem rovněž pracoval ve správním řízení. Od roku 2002 jsem uvolněným starostou obce Bystřička.

Osobní profil

Jsem 35 let ženatý. S manželkou jsme vychovali dvě děti. Mezi mé hlavní koníčky patří cestování, motorismus a cyklistika.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace