Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Stanislav Řihák

projektant elektro

Bydliště: Holešov

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Snížení státního aparátu, snížení nadbytečných příkazů, zákazů a zbytečných směrnic v zemi, zlepšení infrastruktury a služeb v kraji a velmi mi chybí snaha kraje o naplnění průmyslové zóny v Holešově dalšími firmami.

Co chci změnit v regionu

Zasadit se o budování dopravní infrastruktury v kraji, opravu komunikací a především dobudování dálnice Hulín-Fryšták a obchvatu Otrokovic a Napajedel.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Mnoho let jsem působil v oblasti IT a v tomto tisícileti v oblasti dopravy. Z těchto důvodů bych se rád věnoval oblastem dopravy, nebo projektového řízení.

Profesní CV

Vzdělání středoškolské elektrotechnické, 20 let činnosti v oblasti IT a 10 let v oblasti dopravy. Od roku 2013 v oblasti elektro projektů budov. Členem ODS jsem od roku 2004, s aktivní činností v místním sdružení Holešov a oblastní radě Kroměříž.

Osobní profil

Ženatý, dvě děti. Film, divadlo, cyklistika, zimní sporty.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace