Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Roman Štěrba

ředitel kulturního zařízení

Bydliště: Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Dnešní dynamická doba generuje řadu problémů, s nimiž se nevyhnutelně potýká každý z nás. Všichni narážíme na složitý systém rozbujelé byrokracie, potýkáme se s řadou kontrolních mechanismů, které nakonec, jak ze zkušenosti víme, slouží především samy sobě, místo aby chránily naše zájmy a potřeby. Je třeba zapojit zdravý rozum, najít a prosadit daleko efektivnější účinná řešení.

Co chci změnit v regionu

Důležitá je z mého hlediska podpora nových kulturních projektů v zavedených institucích i aktivit menších pořadatelů, spolků a občanských sdružení, které přesahují mainstreamové koncepty a vytvoří potřebnou rozmanitost nabídky kulturního vyžití.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem dvacet let profesionálem v oblasti kultury, od roku 2011 ředitelem kulturní organizace s řadou vedlejších činností, z čehož vyplývá znalost organizační a ekonomické problematiky v oblasti kultury a s ní souvisejících aktivit. Vidím řadu možností k rozvoji naplňování kulturních potřeb občanů našeho kraje.

Profesní CV

SOU elektrotechnické, SŠ – odbor podnikání, od roku 1998 OSVČ, od roku 2000 technický pracovník a v letech 2001 – 2011 vedoucí pracovník v Kulturním zařízení města Valašského Meziříčí. Od roku 2011 ředitel KZ.

Osobní profil

Otec dvou dětí. Záliby - gastronomie, sport, hudba, divadlo a další kulturní obory.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace