Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

PhDr. Jana Pšejová

projektová manažerka

Bydliště: Kroměříž

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Po době, kdy jsem nabírala zkušenosti a pohybovala se na různých místech ve veřejné správě si troufnu tvrdit, že jsem se ve fungování samospráv zorientovala. Se znepokojením sleduji stoupající byrokracii dopadající nejen na občany, ale i na města a kraje. Přeji si, abychom žili ve státě, který pečuje o naše bezpečí, stará se dobrou infrastrukturu a základní služby. Nepřehledné houští legislativy by si zasloužilo postupné zeštíhlení, tak, aby bylo srozumítelné a musíme chránit lidskou svobodu, protože právě ona umožňují žit plné a spokojené životy.

Co chci změnit v regionu

Ráda bych zvýšila význam dlouhodobého plánování a řešení rozvoje kraje jako celku, protože všechny oblasti jsou řešeny v rámci jednoho území a jednoho rozpočtu. Je tedy jasné, že pokud se v jedné oblasti podpora zvedne, bude v jiné chybět. Rozvojové aktivity by ale měly být vnímané ve všech souvislostech tak, aby co nejlépe popsaly nejen to, co jimi získáme, ale také ošetřili rizika ztrát. Velmi mne zajímá problematika péče o osoby, které potřebují pomoc společnosti. Zde považuji za zásadní reálně se v terénu zabývat tím, zda skutečně máme dostatek a vhodnou strukturu pobytových služeb a velmi dbát na podporu terénních služeb. Důležité je také věnovat se opomíjené problematice flexibilních pracovních úvazků, kde by právě veřejná správa mohla a měla tím, kdo např. sdílené nebo zkrácené úvazky, stejně jako práci z domu, zavede do své praxe.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Vzhledem ke svým profesním zkušenostem bych se chtěla věnovat tématům dlouhodobého rozvoje kraje ve všech oblastech a možnostem vícezdrojového financování. Ráda bych se rovněž věnovala sociální tématice se zaměřením na cílenou a rychlou podporu osob, které pomoc potřebují.

Profesní CV

Vystudovala jsem obor informační služby na Filozofické fakultě UK v Praze. Profesní život mne provedl od působení ve zdravotnictví a knihovnictví až ke strategickému plánování a vícezdrojovému financování. Na více či méně úřednických pozicích působím od roku 2004, kdy ČR vstupem do EU získala možnost k využívání strukturálních fondů. Působila jsem ve městě Kroměříži i na Zlínském kraji. S potěšením se věnuji tvorbě strategických dokumentů a přípravě a realizaci projektů. Zvláštní slabost pak mám pro inovativní projekty spojené se sociální oblastí, kulturou a rozumným využíváním ICT v běžném životě. Regionální politiku tedy doposud znám spíše z té úřednické strany.

Osobní profil

Jsem vdaná, mám dospělé děti a dvě malá vnoučata. Přirozená zvědavost mne nutí stále objevovat a zkoušet. Ráda čtu, cestuji, maluji a kdykoliv to jen trochu jde, tančím.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace