Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Pavlína Jagošová

asistentka ředitele společnosti

Bydliště: Uherské Hradiště

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Je třeba, neustále opakovat, že samostatnost a současně zodpovědnost za svou budoucnost je tou nejsprávnější cestou, kterou má mít občan ve svých rukou. Budoucnost našich dětí je o zodpovědném rozhodování, svobodě myšlení, vzdělání a práci, je to také neustálý boj proti pohodlnosti a neschopnosti mnohých, respektovat demokracii a svrchovanost. Zodpovědná přítomnost =  jasné zrcadlo budoucnosti.

Co chci změnit v regionu

Podporovat bydlení pro mladé rodiny a výstavbu startovacích bytů. Začít neprodleně řešit chybějící dopravní infrastrukturu ve Zlínském kraji. Pro investice Zlínského kraje je třeba jasně stanovit priority rozvoje a učit časový harmonogram jednotlivých kroků. Občané napříč Zlínským krajem musí mít jasno, co se bude dokončovat, co připravovat a jaké investice budou čekat v zásobníku pro příští léta. Kraj v současné době pracuje nahodile s nejasnými cíli, o čemž svědčí totální neinformovanost obyvatel zlínského kraje.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem zaměstnankyně, působící ve sféře správy a údržby bytů, mé osobní zkušenosti s komunální politikou se datují od roku 2007.

Profesní CV

Střední ekonomická škola v Uherském Hradišti. Od roku 2014 až doposud působím v pozici radní a zastupitelky města Uherského Hradiště.

Osobní profil

Vdaná, dvě děti. Rodina, hudba (rock, folk, klasika), psaní textů, plavání, zahrádka.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace