Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Manuál na obnovu Zlínského kraje

Celé znění ke stažení ZDE

Máme na kandidátce několik velmi úspěšných starostů a lidí, kteří pro Vás pracují ve veřejných funkcích. Máme zkušenosti a osvědčenou schopnost spravovat věci veřejné.

Chceme prosazovat svoji politiku také nasloucháním odborníkům, koaličním partnerům a veřejnosti. Budeme hledat širokou podporu při řešení klíčových strategických rozhodnutí. Navrátíme systematickou práci, slušnost a respekt k zákonům do vedení kraje.

Výstavbu nové nemocnice znovu posoudíme. Necháme zpracovat porovnávací studii. Zároveň vyhodnotíme ekonomickou situaci podle reálných čísel a dopadu ekonomické krize. Naše varianta počítá s menším, levnějším, ale ufinancovatelným řešením, jehož realizace neohrozí vyvážený rozvoj celého kraje na mnoho let dopředu a negativně neovlivní rozsah zdravotnické péče v ostatních krajských nemocnicích.

Okamžitě se soustředíme na udržení a zkvalitnění zdravotní péče ve všech nemocnicích, včetně zlepšení komunikace se zaměstnanci nemocnic. Nastartujeme krajský projekt přípravy budoucích ambulantních lékařů v nemocnicích na území kraje. Zároveň připravíme program podpory udržení dětských, praktických a zubních lékařů v celém kraji.

Prosadíme urychlenou dostavbu silniční a železniční infrastruktury. Především pokračování výstavby dálnic D55 v úseku Otrokovice – Staré Město, D49 v úseku Hulín – Zlín a přivaděče I/35 do Valašského Meziříčí. Budeme podporovat modernizaci železniční trati Otrokovice – Zlín.

Za všech okolností budeme trvat na odpovědném přístupu k rozpočtu, který bude reflektovat možné příjmy, ale zároveň umožní dlouhodobý rozvoj celého kraje ve všech oblastech. Prosadíme větší transparentnost hospodaření a rozhodování úřadu Zlínského kraje.

Podpoříme systematickou modernizaci škol, profesní a osobní rozvoj pedagogů pro moderní výuku ve školách. Zaměříme se na vytváření bezpečného prostředí pro žáky a učitele. Naším cílem je využít potenciál všech žáků a podpořit talentované žáky. Budeme podporovat technické a přírodovědné vzdělávání s vazbou na trh práce s využitím nejmodernějších digitálních technologií. Pozornost budeme věnovat i řemeslným oborům potřebným pro život našich občanů ve Zlínském kraji.

V sociální oblasti budeme garantovat provoz všech zřizovaných zařízení a vytvoříme spravedlivý funkční systém vícezdrojového financování sociálních služeb, provedeme analýzu rovnoměrnosti pokrytí území kraje v oblasti domů pro seniory, podpoříme v této oblasti privátní zařízení tohoto typu.

Budeme podporovat opatření v boji proti suchu, výstavbu přehradní nádrže ve Vlachově Lhotě a zachytávání dešťové vody. Také budeme pokračovat ve veřejné podpoře ekologických projektů domácností (výměna kotlů, solární energie nebo výsadba stromů). Začneme s podporou alternativních způsobů dopravy do zaměstnání a škol a také podpoříme chytré řešení v péči o krajinu.

Z rozpočtu kraje navýšíme položku na IZS o 15 %, tak aby byl lépe připraven na krizové situace (Covid apod.), podpoříme aktivity a různé formy spolků a dobrovolníků.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace