Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

MUDr. Pavel Konečný

lékař - psychiatr

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Osobní svoboda a zodpovědnost jednotlivce, pouze nutné minimum zasahování státu do života občanů, snížení daní, nutno realizovat spravedlivou důchodovou reformu – posílit roli zásluhovosti, reforma zdravotnictví – možnost komerčního připojištění se na zdravotní péči.

Co chci změnit v regionu

Dopravní infrastruktura, zdravotnictví, rozvoj sociálních služeb.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Zdravotnictví, sociální oblast, protidrogová politika, prevence kriminality, kultura.

Profesní CV

Gymnázium, 1. Lékařská fakulta UK Praha, 8 let zaměstnán v Psychiatrické nemocnici Kroměříž, od r. 2004 soukromá psychiatrická a adiktologická ordinace ve Zlíně (psychocentrumzlin.cz), 17 let externí učitel UTB ve Zlíně, soudní znalec v oborech psychiatrie a návykové nemoci, od r. 2018 člen Zastupitelstva města Zlína (sociální komise – člen, Fond zdraví – předseda).

Osobní profil

Ženatý, dvě děti. Hudba, hra na klavír, turistika, cestování, zahrada, filmy, vodní sporty.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace