Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

MUDr. Pavel Kacr, MBA

primář traumatologického oddělení

Bydliště: Uherské Hradiště

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Chtěl bych žít ve státě, kde práce ať fyzická či duševní je dostatečně odměněna. Ve státě, kde je člověk plně zodpodědný za svůj život a nerozhodují o něm ostatní. Ve státě, kde je mír a bezpečno pro všechny lidi. Ve státě, kde aparát pomáhá a zajišťuje vše potřebné a nereguluje, co není třeba. Ve státě, který se stará o potřebné, kteří si to v životě zasloužili, ale nedotuje ty, kteří nepracují z vlastního rozhodnutí. Ve státě, kde funguje zdravotnictví na úrovni a v dostupnosti, ne kterou jsme zvyklí. Ke správným rozhodnutím chci přispět svým postojem a hlasem.

Co chci změnit v regionu

Z hlediska Zlínského kraje bych se rád spolupodílel na zásadních rozhodnutích stran organizace zdravotní péče. Díky zkušenosti dlouholetého zaměstnance dvou největších krajských nemocnic mám náhled z "obou stran". Nejde jen o rezonující téma výstavby nové KNTB, ale o zachování a zlepšení funkčnosti krajského zdravotnictví jako celku. Neméně důležitou otázkou, kterou díky své práci řešíme denně, je péče o seniory. Počet lůžek v sociálních zařízeních dlouhodobě nestačí poptávce a dle mého názoru by i hlediska kraje měla být jednou z priorit.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem lékař a jak jsem již výše uvedl, tak bych se logicky chtěl věnovat zdravotnickým a částečně i sociálním tématům z hlediska kraje. V ostatních oborech rád přispěji "selským" pohledem na věc. V komunální politice se pohybuji již čtvrté volební období, takže mám dostatečnou zkušenost s procesy, kterými se komunální politika řídí.

Profesní CV

Základní škola ve Zlíně, Gymnázium ve Zlíně, UJEP(MU)Brno obor všeobecné lékařství, ukončeno 1996, následně atestace z chirurgie I stupně a traumatologie. Od 1996-2013 zaměstnance KNTB, a.s. na traumatologickém oddělení. Od 2013 zaměstnanec UHN na traumatologickém oddělení, nyní jako primář. 2,5 volebního období zastupitel v obecním zastupitelství Hvozdná, nyní zastupitel města Uherské Hradiště.

Osobní profil

Ženatý, dvě děti. Turistika, rybaření.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace