Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

MUDr. David Ondra

lékař

Bydliště: Uherské Hradiště

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

I když si myslím, že naše republika by se obešla bez existence krajského zřízení, když tu už kraje jsou, měly by řešit úkoly, které jim příslušejí. V našem kraji by bylo vhodné dořešit koncepci zdravotní péče a postrčit budování dopravní infrastruktury. A postavit mezinárodní letiště Joži Úprky v Kunovicích.

Co chci změnit v regionu

Částečně jsem nastínil v předchozím bodu. Některé změny jsou omezeny kapitálem, některé ale jdou realizovat skoro zadarmo, jen změnou zažitých stereotypů. Jako příklad uvedu přímé spojení krajského a okresních města vlakovými nebo autobusovými spoji tak ,aby mohly konkurovat individuální automobilové přepravě a zlepšení dostupnosti zbytku světa (Praha, Olomouc, Brno) i ve večerních hodinách.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Mám vystudován obor se zaměřením na zdravotnictví, nicméně jsem schopen se bez problému a s přehledem věnovat jakékoliv oblasti, bohužel mám nyní na tyto záležitosti málo času, takže bych svoji pozici vidět v poradenství hlavně v oblasti dlouhodobých vizí rozvoje kraje.

Profesní CV

Gymnázium Uherské Hradiště, MU Brno – obor všeobecné lékařství, od r. 1995 dosud urologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice a.s. střídavě jako lékař a primář oddělení, nyní převážne privátní lékař, opakovaně zastupitel města Uherské Hradiště, dříve člen rady města

Osobní profil

Svobodný (rozvedený), dvě děti. Lyže, víno, kubánské rumy, film.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace