Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Miroslav Chalánek

regionální ředitel

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Rád bych, aby se věci zjednodušovaly. Veřejná správa na všech úrovních je příliš komplikovaná a v mnoha případech sama brání rychlému a funkčnímu řešení problémů. Vytváříme složité plány pro budoucnost, mnohdy nevíme co se stane zítra a obtížně reagujeme na dnešek.

Co chci změnit v regionu

Chci přispět k prohloubení spolupráce kraje a krajského města. Jsou témata, která svým významem ovlivňují život v kraji a bytostně se dotýkají města Zlína. Jedná se o výstavbu nové nemocnice a dopravní obslužnost krajského města (dopravní terminál, obchvat Zálešné atd.) Silný kraj nelze budovat bez rozvíjejícího se přirozeného centra – krajského města.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Oblast financí a sportu.

Profesní CV

Strojní průmyslovka, od roku 1999 na manažerských pozicích ve finančnictví. V letech 2006 - 2014 člen Zastupitelstva města Zlína, od roku 2018 člen Zastupitelstva a Rady města Zlína.

Osobní profil

Ženatý, jedno dospělé dítě. Nyní si užívám společných chvilek s vnukem.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace