Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Mgr. Zdeněk Pánek

starosta města Bystřice pod Hostýnem

Bydliště: Bystřice pod Hostýnem

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Více než 20 let pracuji v komunální politice. Považuji za důležité, aby kraj vnímal potřeby měst a obcí a hájil jejich zájmy. Krajské uspořádání je v tomto ohledu náročnější, než byly menší okresy, proto je žádoucí, aby byli v krajském zastupitelstvu i představitelé nejnižší úrovně veřejné správy. Chtěl bych podpořit tradiční pravicovou politiku a dosáhnout změny politického klimatu v kraji.

Co chci změnit v regionu

Rozmanitost čtyř regionů Zlínského kraje není v oblasti cestovního ruchu využívána v plném rozsahu, Dosud se potenciál rozvíjel jen v několika preferovaných oblastech (Velké Karlovice, Luhačovice), zatímco v jiných částech kraje (Koryčansko, Morkovicko, Hostýnské vrchy) se zastavil čas. Je třeba připravit novou strategii cestovního ruchu, reflektující skutečné možnosti jednotlivých oblastí a regionů.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Pracuji jako starosta Bystřice pod Hostýnem již od roku 1998, tři volební období jsem byl v krajském zastupitelstvu. Chtěl bych se věnovat prosazování potřeb měst a obcí na úrovni kraje. Zajímám se také o možnosti rozvoje cestovního ruchu.

Profesní CV

Gymnázium Holešov, pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, ukončení studia v roce 1982. Do roku 1998 učitel v základním školství. V letech 1996-1998 místostarosta, od roku 1998 starosta Bystřice pod Hostýnem.

Osobní profil

Ženatý. Syn, dvě vnučky. Hra na kytaru.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace