Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Mgr. Petr Viceník

starosta města Bojkovice

Bydliště: Bojkovice

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Jako hlavní téma bych uvedl přebujelost státního aparátu, včetně příslušné legislativy, jejíž kontroly omezují občany jak v podnikání, tak i v soukromém životě. Taktéž bych rád přenesl zkušenosti z řízení obce na řízení vyššího ÚSC.

Co chci změnit v regionu

Síť sociálních služeb je nevyvážená a jsem přesvědčen, že v horizontu deseti let bude i nedostatečná. Je třeba aktivně transformovat současná zařízení, které budou vysoce pravděpodobně za deset let neobsaditelná (DPS) na pobytová zařízené Domovů pro seniory. Druhým tématem je optimalizace veřejné dopravy na kvalitní a levnou službu pro občany ZK.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem třetí volební období starostou, takže mám zkušenosti s komunální politikou a vazbou na výkon státní správy. Před rokem 2010, než jsem nastoupil do funkce starosty, jsem pracoval jako vedoucí odboru ve Vojenském technickém ústavu ve Slavičíně, kde jsem nabyl jak zkušenosti manažerské, tak i technické ve vztahu k munici a výbušninám. Také jsem 11 let zastupoval ČR v odborných komisích NATO.

Profesní CV

Vzdělání: 1985-1989 Gymnázium Jana Ámose Komenského Uherský Brod. 1989-1994 Fakulta Přírodovědecká, Masarykova Univerzita Brno – SZS Fyzikální, anorganická a analytická chemie. 1996 Vojenský pyrotechnický kurz – Odborný pyrotechnik. Zbrojní průkaz sk. E. Prověrka NBÚ: stupeň TAJNÉ a NATO SECRET. Pracovní zkušenosti: 1994-1995 Základní vojenská služba. 1995-2010 VTÚ VM Slavičín p.o. Pozice: Vývojový a výzkumný pracovník, od 2007 Vedoucí odboru muničních systémů. Náplň práce: Vývoj a výzkum v oblasti munice a výbušnin. 1999-2010 Zastupování ČR v pracovních výborech na velitelství NATO v Bruselu. 2010-dosud Starosta města Bojkovice, zastupitel města. 2016-dosud Člen VSRI zastupitelstva zlínského kraje.

Osobní profil

Starosta, Ženatý, dvě děti, Turistika, programování.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace