Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Mgr. Marta Zakopalová

ředitelka školy

Bydliště: Otrokovice

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Dobrý stát či kraj by měl být jako dobrý manažer. Ne takový, který svým podřízeným pouze přikazuje, co mají dělat, ale takový který podporuje rozvoj jejich schopností a direktivně rozhoduje pouze ve chvílích krize. Jelikož celý život žiji ve Zlínském kraji, žijí zde mí rodiče, můj manžel i mé děti, chci pracovat na tom, aby náš kraj byl přesně takovým místem, které podporuje pracovité a poctivé občany a pomáhá rozvíjet jejich podnikavost a kreativitu.

Co chci změnit v regionu

Celý svůj profesní život pracuji ve školství, v posledních 13 letech na pozici ředitelky školy, která má současně zkušenost z dlouholetého působení v komunální politice. Z toho vyplývá, že se chci zasazovat za zajištění kvalitního regionálního školství a průhledné a zodpovědné hospodaření s krajskými prostředky. Mým dlouhodobým cílem a snahou je také posilování transparentnosti komunikace jak mezi jednotlivými volenými zástupci, tak směrem od samosprávy k občanům kraje či obce. Jak nám současné situace v kraji ukazuje, například rozhodování o velkých veřejných zakázkách by se rozhodně nemělo de facto za zavřenými dveřmi a dle libovůle představitelů kraje, ale naopak s co největší participací občanů.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Vzhledem k mé dlouholeté praxi je oblast školství oblastí, ve které mohu být mé dosavadní zkušenosti největším přínosem. Zároveň bych také chtěla cílit na co nejširší propojení mezi vzdělávacími subjekty ve Zlínském kraji a reálnou praxí.

Profesní CV

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc – učitelství matematika - zeměpis, uitelka ZŠ a učitelka SŠ, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, od r. 2007 ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice, od roku 2010 zastupitelka města Otrokovice, v letech 2014 – 2018 členka Rady města Otrokovice.

Osobní profil

Jsem vdaná a mám dvě děti. Mezi mé koníčky patří cestování, zahradničení a četba.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace