Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Mgr. Evžen Slavík

ředitel příspěvkové organizace

Bydliště: Uherské Hradiště

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Kandiduji proto, že se chci zabývat tím, s čím je spjat celý můj prozatímní život, tedy aktivitami souvisejícími se sportem či jinými smysluplnými zájmy souvisejícími s aktivním odpočinkem. Jsem přesvědčen, že v této oblasti, která v současnosti stagnuje , je třeba nastartovat proces jakéhosi znovuzrození a o to bych se pokusil zasadit.

Co chci změnit v regionu

Pořád se mně zdá, že jako příhraniční region jsme upozaděni v jakémkoliv směru. Ať už je to doprava či jiné aktivity. Mým cílem by bylo větší zviditelnění regionu a jako správný sportovec bych se zasazoval právě o rozvoj sportovních aktivit.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Od roku 2005 pracuji jako ředitel p. o. Sportoviště města Uh. Hradiště a z toho vyplývá, že celá má profesní kariéra je spojena se sportovním dění. Velice dobře se orientuji ve sportovním prostředí, co se týče marketingu a ekonomiky provozování sportovišť i vůbec fungování sportovních klubů.

Profesní CV

ZŠ Sportovní Uh. Hradiště, zaměření atletika (dříve 3. ZDŠ), Gymnázium Uh. Hradiště, UK Bratislava, právnická fakulta, obor Právo ve státní správě, titul Bc., Panevropská VŠ, fakulta práva, titul Mgr. Pracoval jsem jako vedoucí sportovní redakce v regionálním týdeníku, poté jako manažer sportovního komplexu. Od roku 2005 doposud pracuji jako ředitel p.o., která spravuje a provozuje městská sportoviště. Tři volební období jsem pracoval i ve sportovní komisi města Uh. Hradiště.

Osobní profil

Ženatý. Sport (lyžování, tenis, fotbal), film, příroda.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace