Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Mgr. Daniela Hebnarová

místostarostka města Kroměříž

Bydliště: Kroměříž

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Chtěla bych se intenzivněji zapojit do práce v oblasti kultury a cestovního ruchu, která patří v současné době k nejohroženějším. Na přípravě i realizaci programu na záchranu kultury, aby byly prostředky pro divadla, orchestry, knihovny , muzea a jiné subjekty v oblasti živé i neživé kultury, aby dotace, smysluplně poskytované Ministerstvem kultury, navazovaly na postoj a potřeby krajů a obcí, na základě shromažďování pravdivých dat a čísel. V oblasti cestovního ruchu bych se chtěla zaměřit na rozšíření Baťova kanálu do Kroměříže, vybudování plavební komory Bělov a odstranění stávajících obstrukcí ekologických aktivistů.

Co chci změnit v regionu

Kultura a cestovní ruch mohou v našem  regionu plnit nezastupitelnou funkci i v oblasti ekonomické, mohou zvýšit jeho konkurenceschopnost, prestiž, přinést tolik potřebné finanční prostředky pro jeho další rozvoj a vytvořit nová pracovní místa.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Po léta pracuji v kultuře, jsem členkou komisí kultury na kraji i ve Svazu měst a obcí, v komunální politice od roku 2006. Mám bohaté zkušenosti z mého působení v zastupitelstvu kraje i města Kroměříže. Dokážu naslouchat, hledat společnou cestu a nerozdělovat , ale spojovat.

Profesní CV

Narodila jsem se v roce 1957, vystudovala Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm a SKŠ v Praze – obor Knihovnictví a vědeckotechnické informace. Po roce 1989 studovala na FF UP Olomouc bakalářský obor teorie a dějiny literatury a dramatických umění, pokračovala magisterským oborem Literární věda. Jako zastupitelka města, později starostka města Kroměříže i zastupitelka Zlínského kraje jsem působila mimo jiné ve výboru zastupitelstva Zlínského kraje pro záležitosti EU, v komisích a výborech pro školství a vzdělávání, kulturu a památky, mezinárodní vztahy, komunikaci s veřejností, spolupráci s kulturní a společenskou komisí a komisí cestovního ruchu, jsem členkou Komise pro kulturu a cestovní ruch Svazu měst a obcí, místostarostkou města Kroměříže.

Osobní profil

V soukromém životě jsem maminkou dvou synů a hrdou babičkou pěti vnoučat ,chovatelkou a milovnicí psů. Ráda cestuji, poslouchám hudbu a obdivuji umění ve všech jeho podobách.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace