Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Josef Slovák

projektový manažer

Bydliště: Vsetín

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Svou kandidaturou chci přispět k tomu, aby se do krajské politiky vrátila slušnost jednání. Proto preferuji umění naslouchat a tolerovat odlišné názory. Jsem přesvědčen, že máme na co navazovat, především na tradice baťovské éry, plné nadšení pro poctivou práci a podnikavost našich občanů.

Co chci změnit v regionu

Ve školství chci podpořit školy, ředitele a učitele, s cílem mít co nejkvalitnější školství. Chci zajistit nejmodernější ICT technologie do škol, včetně počítače pro každého učitele i žáka. V oblasti dopravy budu podporovat urychlení budování dopravní infrastruktury, protože mobilita je klíčovou podmínkou dalšího rozvoje Zlínského kraje.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Celý profesní život pracuji na mnoha pozicích ve školství. Rád bych využil své zkušenosti pro rozvoj školství Zlínského kraje. Věřím, že podpora učitelů a žáků ve Zlínském kraji je dobrou devizou do budoucna. Moje vize – vybudujme s podporou Univerzity Tomáše Bati ze Zlínského kraje moravské „ Silicon Valley“.

Profesní CV

UP Olomouc – přírodovědecká fakulta. Začínal jsem jako pedagog na střední škole, 12 let ředitel Střední odborné školy, 8 let náměstek a radní Zlínského kraje pro oblast školství mládeže a sportu, poradce předsedy vlády ČR pro regionální školství, nyní jako týmový manažer v projektu SYPO Národní pedagogický institut ČR.

Osobní profil

Ženatý, jeden syn Cyklistika, turistika, horolezectví, vodácký sport a běžecké lyžování. Divadlo a kultura obecně.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace