Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Jan Wagner

podnikatel

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Jsem nespokojen s tím, jak málo pro kraj a nás občany kraje aktuální osazení krajského zastupitelstva dělá. Jsem přesvědčený, že promrhává prostředky a čas na projekty, jejichž přínos pro společnost je min. sporný, spíše jde z pravidla o přínos konkrétním lidem a skupinám na tyto lidi napojených. Žijeme v krásném kraji, v krásných městech, které můžou být takřka ideálním místem pro žití, chce to ale jiný přístup a ten, věřím, můžu společně s našimi dalšími kandidáty ODS nabídnout.

Co chci změnit v regionu

Zaměřuji se především na dopravu a témata životního prostředí. Zlínský kraj nutně potřebuje, aby byl dostavěn dálniční tah na Slovensko, je to totiž základní příčina většiny aktuálních dopravních i řady ekologických problémů v kraji. Budu nejen prosazovat, ale i aktivně vyvíjet možnosti, jak tuto akci urychlit. Dále budu navrhovat funkční řešení pro optimalizaci dopravy i pomocí již dostupné techniky a prostředků ve vlastnictví kraje. Také se specializuji a budu prosazovat koncepční podporu prostředků k aktivnímu zadržování vody v krajině i ve městě.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Doprava – optimalizace stávajícího stavu, vize nových řešení, koncepcí. Životní prostředí – řešení pro udržení vody v krajině a ve městě, ochrana životního prostředí. Školství – specializace na nové formy výuky.

Profesní CV

Gymnázium s maturitou, nedokončené studium na FAME Zlín. Sběratel zkušeností v zahraničí - 7 let grafik a designer v mezinárodní oděvní společnosti, od r. 2008 jednatel a majitel společnosti v ČR se zaměřením na AV a IT techniku pro expoziční účely a ve školství.

Osobní profil

Brzy ženatý, dvě děti, které jsou mi vším, nadšený a snad i trochu zručný domácí kutil, milovník starých aut a cestovatel (i když s dětmi teď dosti omezeně).

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace