Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Ing. Radovan Macháček

ředitel společnosti

Bydliště: Chropyně

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Pro mě je nejdůležitější, aby zůstala zachována demokracie i pro západní orientace, stejně tak členství v NATO a EU, dále pak ochrana krajiny a rozmanitost v pěstování zemědělských plodin.

Co chci změnit v regionu

Podpora venkova směrem k zachování veřejného a společenského života, včetně malých škol. Podpora sportovních zařízení – cestou finanční spoluúčasti na investičních akcích.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem profesně ekonom, tudíž se mohu věnovat financím a rozpočtům, vzhledem k mému působení v gesci Ministerstva zemědělství se však také mohu věnovat zemědělství.

Profesní CV

VŠB Ostrava – Ekonomická fakulta (1990); ekonomický náměstek SZIF Praha v letech 2010–2014; nyní ředitel akciové společnosti; od roku 2006 zastupitel města Chropyně (čtyři roky starosta, nyní radní).

Osobní profil

Rozvedený, dvě děti. Běh, kolo, lyže, plavání.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace