Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Ing. Petr Holý

obchodní ředitel

Bydliště: Rožnov pod Radhoštěm

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Ani 30 let po revoluci jsme se nedokázali ve vrcholné politice zbavit lidí, kteří jsou spjatí s obdobím komunistického režimu. Jako kdybychom rezignovali na ideály svobody a demokracie, pro které sametová revoluce proběhla. Mám pocit, že ODS je jedna z mála politických stran, která nerezignovala na ideje demokracie, svobody a její představitelé mají odvahu za tímto cílem stále jít. Víra ve spravedlivý stát s jednoduchými zákony, které platí pro každého a kde stát, kraje, města a obce si plní pouze roli nezbytnou pro zajištění veřejnoprávních povinností pro občany v čele s lidmi, kteří nemají větší touhu po moci, než jim dává zákon této země, to moje osobní motivace, proč mi stojí za to se stále angažovat ve veřejném životě.

Co chci změnit v regionu

Mým hlavním krajským tématem je všeobecná podpora šikovných lidí, kteří zakládají a rozvíjejí své živnosti a podniky a snaží se svobodně podnikat v regionu. Aniž by si to uvědomili, tak rozvíjí nejenom životní úroveň své rodiny, ale pomáhají rozvíjet i životní úroveň všech občanů. Je pro mě pak nepochopitelné, jak na druhé straně se buduje nekontrolovatelná veřejná správa, která nejenom, že nehospodaří s vybranými daněmi od firem a občanů dobře, ale klade neustále překážky do cesty těm, kteří ty peníze pro veřejnou správu tvoří a daně odvádějí. Základem státu je rodina, která odpovědně hospodaří se svými finančními prostředky, veřejná správa na kraji, městě a obci musí hospodařit úplně stejně. A to se musí změnit.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem malý podnikatel a manažer středně velké společnosti, působící ve stavebnictví se zkušenostmi i s komunální politikou. Z toho logicky vyplývá, že se chci zasadit za odstraňování bariér v podnikání, zlepšení odborného učňovského školství a přenesení větší míry rozhodování na zastupitele přímo v místě.

Profesní CV

Vysoká škola dřevařská ve Zvolenu. Na pozici manažera obchodu pracuji téměř 30 let u jedné společnosti. Pracoval jsem 4 roky i jako člen zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a několik let i předsedu fotbalového klubu. Doposud pracuji v různých komisích a výborech rady vedení města a zastupitelstva města.

Osobní profil

Jsem ženatý s jednou manželkou 33 let a vychovali jsme dva syny, kteří jsou dnes již dospělí a žijí svůj život. Jsem pracovně zručný a tak stále něco buduji kolem domu a zahrady. Rád jezdím na kole a v zimně stále lyžuji.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace