Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Ing. Josef Kocháň

ředitel společnosti

Bydliště: Zlín - Jaroslavice

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Chci se aktivně podílet na řešení dopravy jak ve městě Zlíně, tak i v regionu, kde žiji. Aktivně se podílet na napojení krajského města, jakož i kraje na hlavní dopravní cesty, které propojují kraj s ČR a blízkými regiony EU. Není mi lhostejné území, kde žiji a vychovávám své děti.

Co chci změnit v regionu

Jedná se mi především o dopravní napojení na centra, které ovlivňují život obyvatel ve Zlínském kraji. Díky napojení či nenapojení z dlouhodobého hlediska na hlavní dopravní cíle, jak v oblisti zdravotnictví, vzdělávání, obecného cestování či cesty za prací znesnadňují v současné době krajskou mobilitu obyvatelstva a vedou k snížení počtu obyvatel, hlavně směrem k mladé generaci.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Organizace městské, příměstské a meziměstské dopravy (autobusy, vlaky, individuální doprava a rozvoj bezmotorové dopravy) a její propojenosti a návaznosti. Výstavba a údržba komunikací kraje a v návaznosti na místní a státní komunikační síť, její plánování a podporu investic do nich.

Profesní CV

1971 - 1979 základní vzdělání, 1979 - 1983 vyučen s maturitou, 1983 - 1987 VŠZ provozně ekonomická fakulta, 1987 - 1988 základní vojenská služba, 1988 - 1993 dopravní závod JZD Slušovice, 1993 pracovní pobyt v USA, 1994 - 2003 provozní náměstek Technických služeb Zlín, od 2003 ředitel Dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Tři volební období jsem byl členem zastupitelstva města Zlín.

Osobní profil

Jsem ženatý, mám tři syny. Záliby jsou rodina, sport a cestování.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace