Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Ing. Jiří Durďák

ředitel Obchodní akademie a VOŠ Uherské Hradiště

Bydliště: Uherské Hradiště - Mařatice

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Stále bychom se měli držet čtyř strategií, které jsme kdysi prezentovali, jako 4 artikuly a které zní: 1. soukromí je nedotknutelné; 2. levný stát; 3. nezadlužená budoucnost; 4. solidarita odpovědných. Například ve školství bychom měli podpořit moderní výuku a vybavit školy moderními technologiemi, které umožní žákům a studentům získat znalosti a dovednosti potřebné ve světě inovací.

Co chci změnit v regionu

Zajímám se o oblast školství, je to největší priorita a na kvalitním vzdělávání závisí prosperita kraje. Je třeba vyjít z kvalitního školství ve Zlínském kraji a dále je zlepšovat. Je třeba podporovat systematickou modernizaci škol, profesní a osobní rozvoj pedagogů pro moderní výuku ve školách. Je třeba vytváření bezpečného prostředí pro žáky a učitele. Našim cílem musí být rozvíjení potenciálu všech žáků i podpora talentovaných žáků. Budeme podporovat technické a přírodovědné vzdělávání s vazbou na trh práce s využitím nejmodernějších digitálních technologií. Pozornost budeme věnovat i řemeslným oborům potřebným pro život našich občanů ve Zlínském kraji a oborům, kde se žáci učí podnikat.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem pedagog a školní manažer a vzdělávání považuji za hlavní prioritu pro další rozvoj regionu. Proto bude skvělé udělat „Silicon valley „ ze zlínského kraje“ nebo „Budoucnost je v našich dětech – aby nám zůstaly doma ve zlínském kraji“ a hlavně „Zkvalitníme síť středních škol zřizovaných krajem a také podpoříme učňovské školství a prvky moderní výuky. Také připravíme koncept soustavné práce s talenty“

Profesní CV

VUT Brno, Technická kybernetika. Od 1981 středoškolský pedagog. Od 1993 ředitel základní školy. Od roku 2004 vedoucí odboru Školství a sportu MěÚ Uherské Hradiště. Od roku 2006 ředitel Obchodní akademie a VOŠ Uherské Hradiště. V ODS od roku 1993. Od roku 1994 – zastupitel Města Uherské Hradiště a předseda Kontrolního výboru. Od roku 2000 – zastupitel ZZK a předseda Výboru pro kulturu a památky. Od roku 2006 – zastupitel Města Uherské Hradiště a předseda Komise pro vzdělání. Dlouhodobě člen MR ODS a OR ODS.

Osobní profil

Ženatý, dvě děti. Turistika, plavání, historie, četba.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace