Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Ing. Jiří Durďák

ředitel příspěvkové organizace Aquapark UH

Bydliště: Uherské Hradiště

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Zlínský kraj je skvělým místem pro život. Má však i své slabiny a doposud málo využívaný potenciál. V nadcházejícím volebním období je třeba se intenzivně zabývat dalším rozvojem páteřní dopravní infrastruktury, jejíž deficit je od nepaměti brzdou rozvoje našeho regionu. Je třeba se však dívat i na ostatní oblasti působnosti, ve kterých hraje kraj klíčovou roli. A to vyváženě, nikoliv se zaměřením pouze na jednu oblast.

Co chci změnit v regionu

Na budoucnost kraje je třeba pohlížet s ohledem na nadcházející demografické změny. Populace stárne a tato skutečnost se promítá do všech oblastí našeho života. Nadcházející politická rozhodnutí musí brát tuto skutečnost v úvahu, především v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. V oblasti školství je třeba se zamýšlet nad problematikou nízkého zájmu o učňovské obory. Jsme krajem se silnou řemeslnou tradicí, na které se dá stavět. Učňovské školství by se mělo stát atraktivní alternativou, která nabízí perspektivní život zručným mladým lidem. V cestovního ruchu je třeba se zaměřit na oblasti, kterým nebyla doposud věnována dostatečná pozornost, přesto nabízejí stále ještě nevyužitý potenciál i pro obyvatele našeho kraje. Příkladem může být vodní cesta Baťův kanál, která si rozhodně zaslouží více pozornosti ze strany kraje. Také proto, že investorem dopravní infrastruktury může být Ředitelství vodních cest a Státní fond dopravní infrastruktury.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

V pozici projektového manažera Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a následně ředitele příspěvkové organizace Aquapark Uherské Hradiště, se již 14 let pohybuji v oblasti cestovního ruchu. Především této oblasti bych se rád věnovat i na krajské úrovni.

Profesní CV

Vyučen v oboru truhlář, nástavba s maturitou, následně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – fakulta dřevařská. Aktuálně ředitel Aquaparku Uherské Hradiště, p. o. Od roku 2018 zastupitel a člen Rady města Uherské Hradiště.

Osobní profil

Ženatý, dvě děti. Včelařství, běh, myslivost, fotografování, stavba lodí a plavba.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace