Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Ing. Jaroslav Zatloukal

ředitel střední školy, t. č. uvolněný pro výkon veřejné funkce místostarosty města

Bydliště: Uherské Hradiště

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Dnešní doba je vendetou za Listopad. Je charakterizována spojenectvím Zeman - Babiš - komunisté z KSČM i ČSSD - národovci různých barev - a je jasným návratem před listopad 1989 v lehčí formě. Bohužel to 55 - 60 % voličského národa nedochází nebo nevadí. Je třeba se tomu bránit. Zatím se to příliš nedaří - proti takové "retrovlně" umocněné populismem bez hranic, podpořené bravurním marketingem a umlčením velké části vlivných médií jsou demokraté příliš slušní a uhlazení. Musíme však bojovat a zvrátit poměr sil.

Co chci změnit v regionu

Chci udržitelný a všestranný rozvoj kraj. To znamená, že krajská politika musí zajistit rozvoj všech oblastí, které spadají do kompetence regionální samosprávy. Není možné vytáhnout jednu oblast a na řadu let zastavit rozvoj jiných. Narážím na úpornou snahu současné krajské vlády - nyní už bez ODS - prosadit stavbu nové nemocnice bez důkladné analýzy financování dalších oblastí v kompetenci Zlínského kraje na řadu dalších let ve stínu předpokládané hospodářské krize vyvolané pandemií SARS - CoV 2. Důležitou prioritou musí být vzdělávací politika. Vzdělávání ve Zlínském kraji si udržuje vysokou úroveň (je možno to doložit), kterou je nutno posunout dále Kvalita školy se odvíjí od kvality ředitele. Je třeba zlepšit postavení ředitelů: autonomie v rozhodování, snížit byrokracii, zlepšit jejich odměňování a pracovní podmínky, čímž zvýšíme zájem o tuto pozici a můžeme si vybírat z více zájemců (konkurence). Dále výrazně posunout úroveň digitálního vzdělávání - podpora učitelů kvalitním dalším vzděláváním, zvýšit vybavení škol v prostředcích IKT.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem ředitelem střední školy ve Zlínském kraji od jeho ustavení, takže krajské školství "ochutnávám" již téměř 20 let. V této oblasti bych mohl svými zkušenostmi pomoci, této oblasti rozumím a mohu se jí věnovat.

Profesní CV

1967 - 1976 základní vzdělání, 1976 - 1980 Střední průmyslová škola Uherské Hradiště, obor strojírenství, 1980 - 1985 VUT Brno, fakulta strojní, 1987 - 1989 VUT Brno, kabinet pedagogiky, 2001 - 2005 Ostravská univerzita, studium školského managementu. 2006 - 2010 člen školské komise rady města Uherské Hradiště, 2006 - 2014 člen místní komise Sady rady města Uherské Hradiště, od roku 2010 člen zastupitelstva města Uherské Hradiště, 2014 - 2018 neuvolněný člen rady města Uherské Hradiště, od roku 2018 místostarosta města Uherské Hradiště. Člen Národní rady Unie školských asociací CZESHA a předseda Krajské rady Unie školských asociací CZESHA ve Zlínském kraji. Předseda strojírenské sekce Asociace středních průmyslových škol ČR.

Osobní profil

Mojí zálibou je folklór. Jsem předseda spolku CM Kunovjan a primáš Kunovjanu. Jsem umělecký vedoucí mužské sboru JMF Derfla.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace