Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Ing. Daniel Hruška

finanční ředitel

Bydliště: Valašské Meziříčí

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Jsem zastáncem omezených zásahů státu do života lidí. Stát má zajistit podmínky pro důstojný život jeho občanů - poskytnout zdravotní péči, kvalitní vzdělání, postarat se o potřebné. Stát nemá podnikat, ale má vytvořit vhodné prostředí pro živnostníky, podnikatele, firmy. Jsem odpůrcem všech dotací, které nezdravě křiví tržní prostředí a vedou nás k „centrálně plánované ekonomice“.

Co chci změnit v regionu

Dopravní dostupnost vidím jako velký problém (nejen) Zlínského kraje. Problém jsou také dopravních spoje, které ne vždy dobře na sebe navazují. To vede v konečném důsledku k nižšímu zájmu o veřejnou dopravu a výrazně snižuje mobilitu pracovní síly.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Mám bohatou pracovní zkušenost. Působil jsem v příspěvkové organizaci, ve státní správě a nakonec jsem skončil ve velkém průmyslovém podniku, kde více jak deset let vykonávám funkci finančního ředitele. Tudíž vnímám odlišné potřeby jak veřejného, tak i soukromého sektoru. Rád bych se zaměřil zejména na zefektivnění činnosti krajského úřadu tak, aby bylo více prostředků k dispozici pro rozvoj kraje a služby občanům.

Profesní CV

Vysoká škola ekonomická v Praze, 2001 až 2003 vedoucí ekonomického oddělení Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, 2003 až 2006 kontrolor na Nejvyšším kontrolním úřadu ČR, od 2006 pracuji v a.s. DEZA, od roku 2009 na pozici finančního ředitele. Jsem členem statutárních orgánů několika společností a aktivně působím v krajské hospodářské komoře Zlínského kraje.

Osobní profil

Ženatý, dvě děti. Mám rád sport. Hlavně lyžování, cyklistiku a běh.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace