Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

David Plucnar

strojař

Bydliště: Zubří

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Ve Zlínském kraji žiji od narození, což je bezesporu výhodou. A vnímám, kudy se poslední léta kraj ubírá. V našem kraji žije mnoho šikovných lidí, kteří nevyžadují po státních a krajských úřednících v podstatě nic jiného, než-li to, aby je nechali pracovat a neházeli jim klacky pod nohy. Nekoncepční investice Zlínského kraje, upadající infrastruktura, střední školy nereflektujíci na technologický a společenský vyvoj díky malé podpoře kraje jako zřizovatele a následně vyplývající úbytek obavytelstva, kteří hledají uplatnění jinde, životní prostředí, plné žlutých lánů, kůrovcem zničené lesy, minimální snaha o udržení vody v krajině.Problemů má náš kraj mnoho. Vnímám skutečnost, kdy pan hejtman místo řešení problémů kraje, si dělá nikdy nekončící volební kampaň za krajské prostředky a prosazuje megalomanskou výstavbu nemocnice bez obav z možného negativního vlivu na krajský rozpočet. Chci změnu a věřím, že náš tým ODS tuto změnu nabízí.

Co chci změnit v regionu

Přeji si, aby se krom nastíněných problémů, zlepšila především komunikace. Jak komunikace vedení kraje s obyvateli, neptat se na jejich problémy pouze v předvolebním čase , komunikace s obcemi, kde kraj investuje a dostatečně se nezaobírá námitkami místních. Soustavněji vyvíjet tlak na vládu ČR , jelikož se například bez její investiční pomoci ve výstavbě infrastruktury 21.stoleti neobejdeme.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Sportovní rozvoj mládeže, jako fotbalový trenér mám k této problematice blízko. Dále celý svůj pracovní život působím v rodinné nástrojárně, takže vnímám i slabou podporu kraje podniků, chybí větší propojení středního školstvíj s místními firmami, kde následně vzniká malá motivace obou stran ke spolupráci a vzniká problém neukotvenosti studentů v oborech, které studovali, jež v našem kraji především dávají lidem práci.

Profesní CV

Gymnázium 2000, Od 2004 nástrojař.

Osobní profil

Ženatý, dvě děti. Sport, cestování a největší zálibou je má rodina.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace