Zadavatel/Zpracovatel ODS

Postavme kraj
na nohy!

Lubomír Traub, MSc.kandidát na hejtmana

Změňme to spolu

Logo ODS

Naši lidé

Bc. Marek Mahdal

starosta obce Bánov

Bydliště: Bánov

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Chci, aby Zlínský kraj zodpovědně hospodařil a transparentně investoval své prostředky pro rovnoměrný rozvoj celého kraje. Mým cílem v obci i v regionu je, aby občané měli stále vyšší životní komfort, co se infrastruktury obce, kraje nebo státu týče a aby měli zajištěny základní služby. Kandiduji, protože jako starosta obce vidím různé rezervy v práci kraje směrem k obcím, na kterých bych rád pracoval.

Co chci změnit v regionu

Nejsem spokojen se současným nastavením financování sociálních služeb a spoluúčasti obcí na tomto financování. Chci, aby kraje aktivně jednali o navýšení prostředků státu na vyrovnávací platby a nevyžadovali po obcích stále vyšší podíl na platbách sociálních služeb. Zvláště u obcí, které ze svých prostředků spravují domy s pečovatelskou službou by toto mělo být zohledněno. Změnit bych chtěl také kvalitu krajských komunikací, které jsou na mnohých místech zanedbané a obce se s těmito problémy nedokážou samy vypořádat. V dopravě je třeba stále bojovat za napojení našeho regionu na zbytek státu kvalitní silniční sítí a v neposlední řadě musíme pracovat na obchvatech některých měst a obcí.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Rád bych se věnoval strategickému rozvoji kraje, investicím do dopravy, zdravotnictví a školství. Dále mě zajímá další postup ve financování sociálních služeb, dotační programy pro obce, podpora dobrovolných hasičů a oblast životního prostředí nejen v ohledu na boj se suchem.

Profesní CV

Střední odborná škola v oboru veřejná správa, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v oboru Hospodářská politika, v průběhu studia a po studiu OSVČ v oblasti stavebních montáží, od r. 2009 manažer politické strany, od r. 2010 zastupitel obce Bánov, od r. 2014 uvolněný starosta.

Osobní profil

Téměř ženatý, jedno dítě. Záliby – dobrovolní hasiči, příroda, cestování, myslivost.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace